عدم برگزاری کلاس معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۱۲

عدم برگزاری کلاس معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۱۲

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی