عدم برگزاری کلاس مبانی بانکداری استاد عابدی..۹۹/۰۹/۱۵

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی … ۹۹/۰۹/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس مبانی بانکداری استاد عابدی  روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۵ برگزار نمی شود.تاریخ کلاس جبرانی روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ برگزار خواهد گردید.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی