عدم برگزاری کلاس طرح معماری۱ استاد زارع … ۹۸/۰۸/۰۶

مطالب مرتبط

عدم برگزاری کلاس طرح معماری۱ استاد زارع … ۹۸/۰۸/۰۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس طرح معماری ۱ با استاد زارع روز دوشنبه (۹:۴۵ لغایت ۱۲:۱۵) مورخ ۹۸/۰۸/۰۶ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی