عدم برگزاری کلاس زبان عمومی (کد ۱۰۰۲) گروه ۵ ساعت ۱۰:۳۰تا ۱۳:۰۰ استاد احمدنیای مطلق … ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

عدم برگزاری کلاس زبان عمومی (کد ۱۰۰۲) گروه ۵ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰ استاد احمدنیای مطلق … ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس زبان عمومی (کد ۱۰۰۲) گروه ۵ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰ استاد احمدنیای مطلق روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی