عدم برگزاری کلاس درس طراحی پایه ۲ (راندو) (سه شنبه ساعت ۰۸:۴۵ الی ۱۳:۰۰ – گروه ۲) استاد الناز کاشف … ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

عدم برگزاری کلاس درس طراحی پایه ۲ (راندو) (سه شنبه ساعت ۰۸:۴۵ الی ۱۳:۰۰ – گروه ۲) استاد الناز کاشف … ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس طراحی پایه ۲ (راندو) (سه شنبه ساعت ۰۸:۴۵ الی ۱۳:۰۰ – گروه ۲) استاد الناز کاشف روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی