عدم برگزاری کلاس حکمت هنر اسلامی استاد تابان قنبری … ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

عدم برگزاری کلاس حکمت هنر اسلامی استاد تابان قنبری … ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس حکمت هنر اسلامی استاد تابان قنبری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی