عدم برگزاری کلاس حسابداری صنعتی۲ استاد محمودی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

عدم برگزاری کلاس حسابداری صنعتی۲ استاد محمودی۱۳۹۸/۰۱/۲۵

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس درس حسابداری صنعتی ۲ استاد محمودی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی