عدم برگزاری کلاس تاریخ هنر ۱(تاریخ هنر جهان) استاد کاشف … ۹۹/۰۸/۱۵

عدم برگزاری کلاس تاریخ هنر ۱(تاریخ هنر جهان) استاد کاشف … ۹۹/۰۸/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس تاریخ هنر ۱ (تاریخ هنر جهان) با استاد کاشف روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۵ برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی