عدم برگزاری کلاس استاد مجید نیک کار.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

عدم برگزاری کلاس استاد مجید نیک کار … ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد مجید نیک کار روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی