عدم برگزاری کلاس استاد شکیبایی …  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

عدم برگزاری کلاس استاد شکیبایی …  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد شکیبایی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ برگزار نمیشود.

کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی