عدم برگزاری و کلاس های استاد ناصری …۹۹/۰۹/۲۶ و ۹۹/۰۹/۲۷

عدم برگزاری و کلاس های استاد ناصری …۹۹/۰۹/۲۶ و ۹۹/۰۹/۲۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد ناصری روز چهارشنبه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ و پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۷ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی