عدم برگزاری و کلاس جبرانی درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ استاد رضایی فرید … ۹۹/۰۹/۱۸

عدم برگزاری و کلاس جبرانی درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ استاد رضایی فرید …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ با استاد رضایی فرید روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۳ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی