عدم برگزاری درس انسان و محیط استاد منصوری روز چهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۲۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

درس انسان و محیط خانم منصوری روز چهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۱۵_۱۹:۴۵ برگزار نمیگردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی