شیوه نامه نگارش و قالب تنظیم مقاله

شیوه نامه مقالات همایش

قالب ویرایش شده همایش

هزینه شرکت در همایش ملی ادبیات معاصر ایران, پنجاه هزار تومان است که باید به شماره حساب ۷۸۳۳۴۱۶۳۸ بانک تجارت به نام «موسسه حافظ» واریز گردد؛ این مبلغ هزینه های داوری و (در صورت پذیرش) درج مقاله در لوح فشرده همایش  را شامل می شود. لطفا پس از واریزکردن هزینه, عکس فیش واریزی خود را به همراه فایل ورد مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه

به آدرس moaser.cnf@gmail.com بفرستید.

http://conf.isc.gov.ir/cil97

moaser.cnf@gmail.com

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی