شماره دانشجویی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی معماری … مهر۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

راهنمای ورود به سایت برای دانشجویان ورودی مهر۹۷

 

  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود به سامانه وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت انتخاب واحد  “تأییدیه انتخاب واحد” خود را مشاهده و پرینت نمایید.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر اعلام نشده متعاقباً اعلام می گردد.

قابل ذکر است دانشجویانی که انتخاب واحد کمتر از ۱۶ واحد دارند ۲ واحد درس عمومی متعاقباً به انتخاب واحد آنها اضافه خواهد شد.

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری – مهر۹۷
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۱ زارع-مريم فتح الله
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۲ ماهيني-امير غلامحسين
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۳ زارعي-زهرا صدرالله
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۴ حسيني-علي بهرام
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۵ فريدوني-زهرا محمدحسين
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۶ ذنوبي-ايمان مرتضي
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۷ نوري زاده-سيده فاطمه سيد جاسم
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۸ نعمت الهي-پريسا محمود
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۹ عاطفي-ياسمن حسنعلي
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۰ شفيعي بابائي-هومن محمدامين
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۱ محمدي طيبي-مارال غلامحسن
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۲ حق نيا-مريم يدالله
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۳ معمور-رومينا رعد
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۴ غلامي-مليكا ساسان
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۵ مودي-سينا محمدحسن
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۶ اسدي-سيده مريم سيداسداله
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۷ الهي فرد-علي حميد
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۸ اموزگارقيري-منصوره عنايت اله
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۹ برزگر-فرحناز اسمعيل
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۰ تنهادرودزني-اذر بشير
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۱ خسرواني پور-فاطمه سعيد
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۲ عبدالهي-مريم عباس
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۳ غفاري-فاطمه عادل
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۴ كامكاريان-بابك حميدرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۵ محمدي-كيانا محمودرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۶ محمدي كشكولي-ياس عطااله
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۷ مطهري خواه-اميرحسين غلامرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۸ ميرحسيني سروستاني-سيده نازنين سيدجلال
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۹ نيك نام-پويا رمضان
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۰ عباسي-سيما محمدرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۱ يزدان پناهيان-فاطمه عباس
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۲ اكبري-عسل شهرام
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۳ اخلاقيان-مهدي سعيدرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۴ رضايي-مهدي غلامرضا
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی