شماره دانشجویی دانشجویان گروه مدیریت ورودی مهر ۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

شماره دانشجویی دانشجویان گروه مدیریت ورودی مهر ۹۷…

راهنمای ورود به سایت برای دانشجویان ورودی مهر۹۷

 

  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود به سامانه وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت انتخاب واحد  “تأییدیه انتخاب واحد” خود را مشاهده و پرینت نمایید.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر اعلام نشده متعاقباً اعلام می گردد.

قابل ذکر است دانشجویانی که انتخاب واحد کمتر از ۱۶ واحد دارند ۲ واحد درس عمومی متعاقباً به انتخاب واحد آنها اضافه خواهد شد.

 

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۶۲۵۹۹۲۰۴۶ خرم خانكهداني-زهرا
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۱ حاجي محمدي-محمدحسين
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۲ دلخواه-سارا
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۳ قاسمي-شقايق
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۴ عليمرداني كوچكي-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۵ جهان صفت-مريم
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۶ طاهري-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۷ چراغي-ياسين
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۸ اژدري-شيوا
۹۷۳۲۷۱۵۰۰۹ بهرامي-الهام
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۰ جاهدنيا-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۱ دادوند-رسول
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۲ رزمجوئي-فرشاد
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۳ روان خواه-ميترا
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۴ زارعي-امير
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۵ سهرابي شوريجه-حميدرضا
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۶ صاحبدل-سمانه
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۷ كاوياني-كيانوش
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۸ كريمي-علي
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۹ مرادي-پيمان
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۰ مومني-محمدحسن
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۱ نصيري خنگي-سجاد
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۲ زهرائي-سيده كيميا
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۳ سروش نيا-فريبا
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۴ ظرافت طاش-زهرا

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۴۴۹۰۰۰۱ اسمي جهرمي-مهيا
۹۷۴۴۹۰۰۰۲ محمدي مقدم-سپيده
۹۷۴۴۹۰۰۰۳ رئيسي-فائزه
۹۷۴۴۹۰۰۰۴ پروانه نژاد شيرازي-نويد
۹۷۴۴۹۰۰۰۵ نعمتي-ذبيح اله
۹۷۴۴۹۰۰۰۶ حاصلي-طيبه
۹۷۴۴۹۰۰۰۷ بقائي-بهمن
۹۷۴۴۹۰۰۰۸ پارسايي-فاطمه
۹۷۴۴۹۰۰۰۹ جوانبخت-مرضيه
۹۷۴۴۹۰۰۱۰ خرم-پوريا
۹۷۴۴۹۰۰۱۱ شاحسني-محمدرضا
۹۷۴۴۹۰۰۱۲ غواصه-شهرام
۹۷۴۴۹۰۰۱۳ غلام پور-مرتضي

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی