شماره دانشجویی دانشجویان گروه حسابداری ورودی مهر ۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

شماره دانشجویی دانشجویان گروه حسابداری ورودی مهر ۹۷…

راهنمای ورود به سایت برای دانشجویان ورودی مهر۹۷

 

  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود به سامانه وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت انتخاب واحد  “تأییدیه انتخاب واحد” خود را مشاهده و پرینت نمایید.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر اعلام نشده متعاقباً اعلام می گردد.

قابل ذکر است دانشجویانی که انتخاب واحد کمتر از ۱۶ واحد دارند ۲ واحد درس عمومی متعاقباً به انتخاب واحد آنها اضافه خواهد شد.

 

کارشناسی پیوسته حسابداری

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۱ اژدري-مريم
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۲ اشرف-فائزه
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۳ اكبرزاده-محمدمهدي
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۴ اميدي قلعه خليلي-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۵ اميري ابوالوردي-سينا
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۶ انوري پور-سينا
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۷ بي مثل سرخاب-علي
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۸ جهان زاده-راضيه
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۹ فراهاني-عرفان
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۰ دانش-زهرا
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۱ ديده بان-ياسمن
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۲ رحماني-نجم الدين
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۳ زارعي-مريم
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۴ زحمت كش-محمدرضا
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۵ سيفي-هانيه
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۶ شاهي-زهرا
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۷ شفيعي رونيزي-مريم
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۸ شهبازي-درخشان
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۹ صابري-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۰ طهماسبي-زهرا
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۱ عابديني-صنم
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۲ عباسي قلاتي-شيدا
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۳ فردشاد-حديث
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۴ فرماني-الميرا
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۵ گرايش برازجانيان-حديث
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۶ محمدنيا-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۷ محمدي-زينب
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۸ محمدي-علي
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۹ ميرپور-سيده راضيه
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۰ نوراني-مريم
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۱ واعظپور-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۲ هوشيار-فردين

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۴۳۱۳۰۰۱ اسماعيلي-شبنم
۹۷۴۳۱۳۰۰۲ افراسيابي-زهرا
۹۷۴۳۱۳۰۰۳ ايزدپناه-شقايق
۹۷۴۳۱۳۰۰۴ بهزادي-علي
۹۷۴۳۱۳۰۰۵ تفكر-پگاه
۹۷۴۳۱۳۰۰۶ حاجي زاده حقيقي نژادشيرا-سيده زهرا
۹۷۴۳۱۳۰۰۷ خاتمي گويا-حسين
۹۷۴۳۱۳۰۰۸ رحيمي-سحر
۹۷۴۳۱۳۰۰۹ رضايي-زينب
۹۷۴۳۱۳۰۱۰ ريحاني-سميرا
۹۷۴۳۱۳۰۱۱ سريداني-شيما
۹۷۴۳۱۳۰۱۲ سيفي-فاطمه
۹۷۴۳۱۳۰۱۳ فدايي-معصومه
۹۷۴۳۱۳۰۱۴ موثر-مرضيه
۹۷۴۳۱۳۰۱۵ موحد-زهرا
۹۷۴۳۱۳۰۱۶ ميرزاده-مهران
۹۷۴۳۱۳۰۱۷ ميكائيلي ديبا-محمدفاضل
۹۷۴۳۱۳۰۱۸ نارويي-نگين
۹۷۴۳۱۳۰۱۹ گل نرگس-فاطمه

کاردانی ناپیوسته حسابداری

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۱ دهقان پور-نرجس
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۲ زنده دل-حميدرضا
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۳ صداقت-زهرا
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۴ منفرد-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۵ منشي-حميده
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۶ اميدوار-مريم
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۷ بركم-سميرا
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۸ صادقي نيا-سارا
۹۷۳۲۷۱۶۰۰۹ عباس زاده-مرضيه
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۰ قاسمي-سامان
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۱ كريم اقائي-نگين
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۲ لايقي-رضا
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۳ ميرزائي-ليلا
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۴ ابراهيميان-فاطمه
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۵ مريم-ديووند
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۶ فروزاني خوب-شقايق
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۷ خسروي-مينا

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۵۵۹۵۰۰۱ ميرابي-مريم
۹۷۵۵۹۵۰۰۲ خوش رفتار-فائزه
۹۷۵۵۹۵۰۰۳ فرازمند-زهرا
۹۷۵۵۹۵۰۰۴ فيروزآبادي-حسين
۹۷۵۵۹۵۰۰۵ زارع-زينب
۹۷۵۵۹۵۰۰۶ بينا-محمدابراهيم
۹۷۵۵۹۵۰۰۷ ناظري-اميرمحمد
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی