شماره دانشجویی دانشجویان کارشناسی پیوسته معماری داخلی/مهر۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

راهنمای ورود به سایت برای دانشجویان ورودی مهر۹۷

 

  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود به سامانه وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت انتخاب واحد  “تأییدیه انتخاب واحد” خود را مشاهده و پرینت نمایید.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر اعلام نشده متعاقباً اعلام می گردد.

کارشناسی پیوسته معماری داخلی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۱ رضايي-كوثر محمد
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۳ دشتكي-الهه ولي محمد
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۴ سميعي-حسنا اكبر
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۵ توسلي-محمدحسين عليرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۶ شهرضا-ايمان قاسم
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۷ همتي راد-يكتا محمدامير
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۸ سبحاني-فاطمه سادات سيد جمال
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۹ رئوفي نژاد-دانيال ماشالله
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۱ اماني-سمانه حسن
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۲ موسوي-سيده لاله سيد علمدار
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۳ مصطفايي-حديث يوسف
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۴ عزيزي-فاطمه اسماعيل
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۵ حاتمي امير سالاري-سيده فاطمه سيد ابراهيم
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۶ اميري مكوندي-مهرافاق عليرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۷ باقري-نگار نصراله
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۸ جلالي-زهرا علي
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۹ حكيمي-ميكائيل امير
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۰ خالقي-اناهيتا حبيب
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۱ روستا-مرضيه ايرج
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۲ فولادفر-حسين محمدمهدي
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۳ كاظميان-سكينه صادق
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۴ مداحي گشنيزگاني-مهرسا حميدرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۵ منافي-سيده صهبا سيدحسين
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۶ نصيري-فاطمه محمدرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۷ وطن ايمان-مريم احمد
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۸ هادي زاده-مهشيد شارخ
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۹ محمديان فر-ريحانه محمدرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۰ فخاري-محمدرضا علي اصغر
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۱ درياني-زهرا كوروش
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۲ تاجيك-زهرا بهرام
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۳ پارسائيان-نگار عبدالرسول
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۴ غلامزاده-حسين ماشالله
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۵ سميعي-مريم رضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۶ افخمي زاده-آيسودا حميد
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۷ عوض پور-فاطمه ابراهيم
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۸ نيك پور-محمدرضا نوراله
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۹ روستا-فاطمه حبيب اله
۹۷۳۱۱۳۰۰۴۰ پرنيان-صوفيا مسعود
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی