شماره دانشجویی دانشجویان گروه ادبیات فارسی ورودی مهر ۹۷…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

شماره دانشجویی دانشجویان گروه ادبیات فارسی ورودی مهر ۹۷…

 

راهنمای ورود به سایت برای دانشجویان ورودی مهر۹۷

  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود به سامانه وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت انتخاب واحد  “تأییدیه انتخاب واحد” خود را مشاهده و پرینت نمایید.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر اعلام نشده متعاقباً اعلام می گردد.

 

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۷۳۲۰۰۰۰۰۱ رضائي-فريده
۹۷۳۲۰۰۰۰۰۲ رضائي-سجاد
۹۷۳۲۰۰۰۰۰۳ صلاح-فاطمه
۹۷۳۲۰۰۰۰۰۴ قهرماني-مريم
۹۷۳۲۰۰۰۰۰۵ ناجي شهر خفري-فرشته

 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۷۱۰۲۸۱۰۰۱ رستم صولت-سعيده
۹۷۱۰۲۸۱۰۰۲ زارع-زهرا
۹۷۱۰۲۸۱۰۰۳ كرمي مظفري-الهام
۹۷۱۰۲۸۱۰۰۴ محصلي-شهرزاد
۹۷۱۰۲۸۱۰۰۵ فروتن نائيني-بهاره
۹۷۱۰۲۸۱۰۰۶ صحراگرد-مژگان
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی