شماره دانشجویی دانشجویان گروه زبان انگلیسی ورودی مهر ۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

شماره دانشجویی دانشجویان گروه زبان انگلیسی ورودی مهر ۹۷…

راهنمای ورود به سایت برای دانشجویان ورودی مهر۹۷

 

  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود به سامانه وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت انتخاب واحد  “تأییدیه انتخاب واحد” خود را مشاهده و پرینت نمایید.

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر اعلام نشده متعاقباً اعلام می گردد.

قابل ذکر است دانشجویانی که انتخاب واحد کمتر از ۱۶ واحد دارند ۲ واحد درس عمومی متعاقباً به انتخاب واحد آنها اضافه خواهد شد.

 

 

کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۱ شريفات غلامي-ندا
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۲ صلاح-حديث
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۳ ناجي شهر خفري-فرشته
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۴ نصرالهي-محمد
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۵ لك-پرديس
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۶ پناهي پور-ريحانه
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۷ حاجي وندي كوفه-مريم
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۸ زنده دل-عرفان
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۹ صدري-دريا

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۳۹۴۶۰۰۱ اسدي-پرديس
۹۷۳۹۴۶۰۰۲ طاوسي-آيدا
۹۷۳۹۴۶۰۰۳ نگهداري-مرجان
۹۷۳۹۴۶۰۰۴ نيكوكار-احسان
۹۷۳۹۴۶۰۰۵ عباسي-فائزه
۹۷۳۹۴۶۰۰۶ بستگان-مهسا
۹۷۳۹۴۶۰۰۷ طراوت-زهراء
۹۷۳۹۴۶۰۰۸ تديني-الهه
۹۷۳۹۴۶۰۰۹ ثنايي-حامد
۹۷۳۹۴۶۰۱۰ قائدي-الهام
۹۷۳۹۴۶۰۱۱ ثنائي-حامد
۹۷۳۹۴۶۰۱۲ تديني-الهه

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۷۳۹۲۱۰۰۱ ابراهيم زاده-ندا
۹۷۳۹۲۱۰۰۲ رحماني-مريم
۹۷۳۹۲۱۰۰۳ رئيسي-فاطمه
۹۷۳۹۲۱۰۰۴ دهقاني-زهرا
۹۷۳۹۲۱۰۰۵ عالم گرد-معصومه
۹۷۳۹۲۱۰۰۶ شيرازي-پريا
۹۷۳۹۲۱۰۰۷ كياني سرشت-سميه
۹۷۳۹۲۱۰۰۸ گلشن-عرفان
۹۷۳۹۲۱۰۰۹ اژدري-محمدعلي
۹۷۳۹۲۱۰۱۰ رودكي-ناديا
۹۷۳۹۲۱۰۱۱ زراعت گر-سعيده
۹۷۳۹۲۱۰۱۲ محمديان فر-فاطمه
۹۷۳۹۲۱۰۱۳ ابراهيمي قطب ابادي-زهرا

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۵۰۲۱ گل رخ-الناز
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۱ دلجوكراني-محمد
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۲ سردابي-ليلي
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۳ صافي-محسن
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۴ علي نژاديان شيراز-اميررضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۵ كاوياني-فرناز
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۶ مرتضوي-حسين
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۷ ابراهيمي-محمدحسين
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۸ اسودي نوبندگاني-ندا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۹ همتي نيا-درنا
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۰ قادري-صابر
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۱ كارزي قرباني-عليرضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۲ درويش-مرضيه
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۳ رسته من فرد-فاطمه
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۴ صابرماهاني-شهرزاد
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۵ حسيني مطلق-سيده رژان
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۶ مويد-مريم
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۷ رنجبرها-سيف الله
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۸ واحدي-حسين
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۹ اسلامبولي پور-پرديس
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۰ زارعي-سارا
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۱ نامجو خانه زنياني-فاطمه
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۲ اميري-غزال
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۳ اميني مهر-نرجس
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۴ خسروي-مينو
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۵ ابراهيمي اردكاني-ايمان
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۶ نصيري شهني-مهدي
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی