سلسله نشست های سعدی پژوهی با سخنرانی دکتر زرین تاج واردی

مطالب مرتبط

سخنرانی دکتر زرین تاج واردی

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۱۸:۳۰ 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس

سالن سرای سخن

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی