سلسله نشست سعدی شناسی

مطالب مرتبط

با سخنرانی دکتر عبدالرحیم ثابت

دوشنبه ۱۶ مهرماه ۹۷

ساعت ۱۷

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سرای سخن

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی