تاریخ و ساعات حضور مدیر گروه های علوم انسانی در زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تاریخ و ساعات حضور مدیر گروه های علوم انسانی در زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

 

آقای کازرونی

(مدیر گروه رشته کاردانی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی)

  • یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰

 

خانم اوجی

(مدیر گروه رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مدیریت بازرگانی)

  • سه شنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰

 

خانم حسینی

(مدیر گروه رشته کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی)

  • دوشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

 

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی