ساعات حضور مدیر گروه های علوم انسانی در زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ساعات حضور مدیر گروه های علوم انسانی در زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

آقای کازرونی (مدیر گروه رشته زبان)

یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰

 

خانم اوجی (مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی)

سه شنبه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی