ساعات حضور مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی

مطالب مرتبط

ساعات حضور مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه ها از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

چهارشنبه ها از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی