ساعات حضور مدیران گروه و اعضای هیات علمی بخش فنی و مهندسی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

مطالب مرتبط

ساعات حضور مدیران گروه و اعضای هیات عملمی بخش فنی و مهندسی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

لیست حضوراعضا و مدیر گروه ها

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی