زمان مشاوره آنلاین با مدیرگروه رشته معماری داخلی و کارشناسی ارشد معماری …

زمان مشاوره آنلاین با مدیرگروه رشته معماری داخلی و کارشناسی ارشد معماری …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری داخلی و کارشناسی ارشد معماری جهت مشاوره آنلاین با مدیر گروه مربوطه می توانند روز های دوشنبه ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ در فضای Adobe connect به اتاق ۲۰۰۲ مراجعه فرمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی