زمان شروع کلاس های شیوه پژوهش و روش تحقیق (کد درس های ۱۰۰و۱۰۰۰ گروه۱)

زمان شروع کلاس های شیوه پژوهش و روش تحقیق (کد درس های ۱۰۰و۱۰۰۰ گروه۱)

 

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس شیوه پژوهش و روش تحقیق کد درس های ۱۰۰ و ۱۰۰۰ گروه۱ در انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ اخذ نموده اند می رساند که زمان شروع این کلاس از ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲ می باشد.

 

دفتر آموزش

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی