زمان حضور مشاور خانواده ، ازدواج و تحصیلی (نیمسال اول ۹۹-۹۸)

مطالب مرتبط

مشاوره خانواده ، ازدواج و تحصیلی

(نیمسال اول ۹۹-۹۸)

توسط مشاور مؤسسه سرکار خانم ایرانی

شنبه  از ساعت  ۱۵:۰۰  لغایت   ۱۹:۰۰

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی