زمان حضور مدیر گروه های رشته های علوم انسانی در ترم مهر ۹۸-۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

زمان حضور مدیر گروه های رشته های علوم انسانی در ترم مهر ۹۸-۹۷…

 

زمان حضور اعضاء هیات علمی و مدیر گروه های رشته های علوم انسانی – Copy

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی