زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری و عمران … ۹۹/۱۲/۱۸

زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری و عمران … ۹۹/۱۲/۱۸

موسسه آموزش عالی حافظ

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های معماری و عمران (کاردانی و کارشناسی) می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه های کارآموزی جهت نیمسال گذشته روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی