زمان تحویل پروپوزال کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری … ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

زمان تحویل پروپوزال کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری … ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

📚به اطلاع می رساند زمان نهایی تحویل پروپوزال (فرم شماره یک) مقاطع کارشناسی ناپیوسته و مهندسی معماری به دانشگاه(به صورت حضوری) تا تاریخ زیر می باشد.

شنبه ۱۳اسفند۱۴۰۱
حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی