زمان تحویل نهایی درس روش های پیشرفته ساخت استاد زنگنه … ۹۸/۰۴/۲۶

مطالب مرتبط

زمان تحویل نهایی درس روش های پیشرفته ساخت استاد زنگنه … ۹۸/۰۴/۲۶

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری می رساند زمان تحویل نهایی درس روش های پیشرفته ساخت با استاد زنگنه روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ می باشد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی