زمان تحویل نامه آمادگی دفاع یا تحویل رشته های معماری و معماری داخلی … ۹۸/۰۶/۰۷

مطالب مرتبط

زمان تحویل نامه آمادگی دفاع یا تحویل رشته های معماری و معماری داخلی … ۹۸/۰۶/۰۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته معماری،مهندسی معماری و معماری داخلی که از زمان اخذ درس طرح نهایی آنها ۲ نیمسال گذشته است و امکان ارائه پروژه خود را در شهریور ماه ۹۸ دارند می رساند می بایست تا تاریخ ۹۸/۰۶/۰۷ نامه ی آمادگی دفاع یا تحویل (فرم شماره ۳ آمادگی دفاع – فایل زیر) خود را به آموزش موسسه تحویل دهند.

فرم شماره سه جدید

تاریخ تحویل طرح نهایی روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۱ و تاریخ دفاع پروژه ها در بازه زمانی ۲۳ لغایت ۲۵ شهریور ماه ۹۸ خواهد بود.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی