زمان تحویل فرم ها و پروژه طرح نهایی کارشناسی پیوسته معماری داخلی … بهمن ۱۴۰۰

زمان تحویل فرم ها و پروژه طرح نهایی کارشناسی پیوسته معماری داخلی … بهمن ۱۴۰۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته معماری داخلی که قصد دارند پروژه طرح نهایی خود را در پایان ترم نخست سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارائه نمایند، باید فرم آمادگی به تحویل خود را (فرم شماره سه) و فرم تاییدیه استاد تاسیسات (فرم شماره پنج) را در بازه زمانی هفته نخست بهمن ماه (از دوم تا هفتم بهمن ماه) و حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه هفتم بهمن ماه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

h.rahmani@hafez.ac.ir

form 3

📚 تاریخ دقیقِ تحویل پروژه طرح نهایی توسط دانشجویان:
حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰

این تاریخ قابل تغییر یا تمدید نخواهد بود.

 

موارد ضروری جهت توجه دانشجویان عزیز:
📚 فرم شماره سه دانشجویان حتما و الزاما باید توسط استاد راهنمای محترم معماری امضا شود و سپس توسط شخصِ دانشجو ایمیل گردد. (عدم ارسال ایمیل توسط دانشجو به منزله ی عدم تمایل به تحویل پروژه طرح نهایی ست.)
📚 فرم شماره پنج دانشجویان، ضرورتی به امضا استاد محترم تاسیسات و ایمیل کردن توسط دانشجو ندارد، بلکه استاد محترم تاسیسات طی لیستهایی اسامی دانشجویان مورد تایید خود را برای مسوول پایان نامه ارسال خواهند

کرد.

*** لازم به ذکر است کرکسیون های تاسیسات تا پایان دی ماه برگزار خواهند شد و از این تاریخ به بعد، تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.***

📚همانگونه که مستحضرید، نمره ی درس طرح نهایی که به صورت تحویل پروژه ارائه می شود، از عدد هجده کسر می گردد.

📚 تبصره مهم:
دانشجویانی که قصد اخذ نمره بالاتر از هجده را دارند و متقاضی برگزاری جلسه دفاع مجازی هستند، باید دو شرط مهم زیر را تامین نمایند:

۱- استاد راهنمای محترم معماری بایستی به صورت مکتوب درخواست دانشجو برای دفاع را طی یک نامه جداگانه برای مسوول پایان نامه تهیه و ارسال فرمایند.
( ارائه ی توضیحات موردنیاز جهت تاییدیه ی ارزش های ویژه پروژه جهت برگزاری جلسه دفاع)

۲- اسناد و مدارک پروژه بایستی جهتِ بررسی شرایط دفاع، به صورت کامل، حداکثر تا تاریخ پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه در اختیار مسوول پایان نامه قرار بگیرد.

تعیین صلاحیتِ برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی، پس از بررسی پروژه ارائه شده، برعهده ی مسوول پایان نامه و اساتید داور خواهد بود که حداکثر تا تاریخ شانزدهم بهمن ماه به اطلاع استاد راهنمای معماری خواهد رسید.

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی