زمان تحویل فرم آمادگی دفاع یا تحویل (فرم شماره ۳) و مدارک مورد نیاز و تاریخ تحویل طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی … بهمن ۱۴۰۲

زمان تحویل فرم آمادگی دفاع یا تحویل (فرم شماره ۳) و مدارک مورد نیاز و تاریخ تحویل طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی … بهمن ۱۴۰۲

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز
قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته، مهندسی معماری و معماری داخلی که قصد دارند پروژه طرح نهایی خود را در بهمن ماه ۱۴۰۲ ارائه نمایند، فرم آمادگی به تحویل خود را (فرم شماره ۳ با امضای استاد راهنمای محترم) *حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۰ دی ماه* به آموزش موسسه تحویل دهند.
📚تاریخ تحویل پروژه طرح نهایی: *حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲*
موارد ضروری جهت دانشجویان عزیز:
📚 فرم شماره سه دانشجویان حتما و الزاما باید توسط استاد راهنمای محترم معماری امضا شده باشد.
📚 اساتید محترم معماری باید لیست دانشجویان مورد تایید خود را جداگانه برای مسوول پایان نامه ارسال فرمایند.
📚 برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته و مهندسی معماری، *فرم شماره پنج* دانشجویان ضرورتی به امضا استاد محترم سازه ندارد. بلکه استاد محترم سازه طی یک لیست، اسامی دانشجویان مورد تایید خود را برای مسوول پایان نامه ارسال خواهند کرد.
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی