زمان تحویل فرم آمادگی دفاع(تحویل) … کارشناسی معماری و معماری داخلی

زمان تحویل فرم آمادگی دفاع(تحویل) … کارشناسی معماری و معماری داخلی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته معماری (کارشناسی ناپیوسته و پیوسته) و معماری داخلی می رساند جهت ارائه طرح نهایی تا پایان نیمسال اول ۹۸-۹۷ می بایست نامه آمادگی دفاع با امضای استاد راهنما و مشخصات خود را حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ (۱۳دی ماه ۹۷) و تا ساعت ۱۴:۰۰ به مدیریت کلاس ها (خانم آرین) تحویل دهند. فرم شماره ۳ ضمیمه می باشد.

فرم شماره ۳ آمادگی دفاع

 

لازم به ذکر است فقط نامه آمادگی دفاع تحویل داده شود و نحوه ارائه پایان نامه بصورت تحویل و یا دفاع نیز حتماً مشخص شده باشد.

زمان دفاع و تحویل پروژه ها هفته دوم  بهمن ماه ۹۷ خواهد بود که متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی