زمان برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی رشته ساختمان …

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی به شرح زیر می باشد:

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۴ …….
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۱  …….
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۸ ……..
 • آزمایشگاه مکانیک خاک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵  …….
 • آزمایشگاه مکانیک خاک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۱  …….
 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸  ……..
 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی