زمان برگزاری کلاس(مجازی) کارآموزی گروه معماری …

زمان برگزاری کلاس(مجازی) کارآموزی گروه معماری …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری که درس کارآموزی را اخذ نمودند می رساند زمان برگزاری کلاس های مجازی کارآموزی به شرح زیر می باشد :

کارآموزی (کد درس ۱۵۶۸۲۲-کارشناسی ناپیوسته معماری و کد درس ۳۲۵۲۰۲۸-کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری)… کلاس شماره ۱۰۸۹

  سه شنبه … ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۱۵

تاریخ برگزاری کلاس ها :

سه شنبه …۹۹/۰۹/۱۱                   سه شنبه … ۹۹/۰۹/۱۸

سه شنبه … ۹۹/۰۹/۲۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی