زمان برگزاری امتحان پایان ترم و تحویل نهایی درس شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی استاد رخشنده رو … ۹۹/۰۶/۰۵

زمان برگزاری امتحان پایان ترم و تحویل نهایی درس شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی استاد رخشنده رو … ۹۹/۰۶/۰۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر می رساند زمان برگزاری امتحان پایان ترم و تحویل نهایی درس شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی با استاد رخشنده رو روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰ بصورت مجازی از طریق سامانه سمالایو برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی