زمان برگزاری امتحان میانترم درس تاسیسات مکانیکی (مهندسی معماری و معماری داخلی ) استاد حجتی … ۹۹/۱۲/۰۶

زمان برگزاری امتحان میانترم درس تاسیسات مکانیکی (مهندسی معماری و معماری داخلی ) استاد حجتی … ۹۹/۱۲/۰۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان برگزاری امتحان میانترم درس تاسیسات مکانیکی (مهندسی معماری و معماری داخلی ) با استاد حجتی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی