زمان برگزاری امتحان میانترم درس اصول و مبانی ترکیب احجام استاد نیری … ۹۹/۰۹/۲۵

زمان برگزاری امتحان میانترم درس اصول و مبانی ترکیب احجام استاد نیری … ۹۹/۰۹/۲۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان میانترم درس اصول و مبانی ترکیب احجام (کد درس ۱۵۶۸۲۳ گروه ۱ و ۲) با استاد نیری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در سمالایو برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی