زمان برگزاری امتحان عملی درس کاربرد نرم افزار ترسیمی استاد محبوبی … ۹۶/۱۰/۱۴

مطالب مرتبط

به اطلاع می رساند زمان برگزاری امتحان عملی درس کاربرد نرم افزار های ترسیمی با استاد محبوبی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی