زمان برگزاری امتحان عملی درس ترسیم فنی استاد نیری … ۹۸/۰۳/۱۲

مطالب مرتبط

زمان برگزاری امتحان عملی درس ترسیم فنی استاد نیری … ۹۸/۰۳/۱۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان برگزاری امتحان عملی درس ترسیم فنی با استاد نیری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی