زمان برگزاری امتحان تئوری پایان ترم درس تحلیل فضاهای شهری استاد مرتضوی … ۹۹/۰۵/۲۷

زمان برگزاری امتحان تئوری پایان ترم درس تحلیل فضاهای شهری استاد مرتضوی … ۹۹/۰۵/۲۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته مهندسی معماری می رساند زمان برگزاری امتحان تئوری پایان ترم درس تحلیل فضاهای شهری ( کد درس ۸۷۹۱۵۲ گروه ۱ و ۲) استاد مرتضوی روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ بصورت مجازی از طریق سامانه سمالایو برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی