زمانبندی امتحانات میانترم دروس استاد حجتی … ۹۹/۰۹/۰۳

زمانبندی امتحانات میانترم دروس استاد حجتی … ۹۹/۰۹/۰۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه زمانبندی امتحانات میانترم دروس استاد حجتی به شرح زیر می باشد:

 

امتحان میان ترم درس تنظیم شرایط محیطی ۲ رشته کارشناسی ناپیوسته معماری روز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ … ساعت ۱۴ در سمالایو

امتحان میان ترم درس تنظیم شرایط محیطی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی معماری روز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ … ساعت ۱۴ در سمالایو

امتحان میان ترم درس تاسیسات مکانیکی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی معماری و تنظیم شرایط اقلیمی(تاسیسات مکانیکی) رشته معماری داخلی روز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ … ساعت ۱۴ در سمالایو

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی