دروس رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی که به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید

دروس رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی که به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید

 

کد درس گروه نام درس نام استاد روز تشکیل ساعت شروع ساعت پایان تاریخ امتحان ساعت امتحان
۷۵۷۸۰۳۰ ۱ حقوق کار سلاجقه-سعادت پنج شنبه ۱۱۳۰ ۱۳۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰
۱۷۱۸۵۷۲ ۱ كنترلهاي داخلي و نظام راهبردي شركتي صابري-مهدي چهارشنبه ۱۴۴۵ ۱۷۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰
۷۵۷۸۰۴۲ ۱ حسابداري پيمانکاري قائمي باب اناري-سيده زينب پنج شنبه ۱۸۱۵ ۲۰۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۰۸:۰۰
۱۷۱۸۵۹۸ ۱ مديريت سرمايه گذاري نادري-زهره یک شنبه ۱۳۰۰ ۱۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰۸:۰۰
۷۵۷۸۰۴۳ ۱ حسابداري امور بانکي پزشكيان-سيدمحمدجعفر سه شنبه ۱۹۰۰ ۲۰۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۰۸:۰۰
۱۷۱۸۵۷۹ ۱ مالياتي(۱) پورمحمود-سعيد پنج شنبه ۹۴۵ ۱۱۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰۸:۰۰
۷۵۷۸۰۲۵ ۱ مالياتي (۱) پورمحمود-سعيد پنج شنبه ۹۴۵ ۱۱۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰۸:۰۰
۵۳۱۳۰۳ ۱ اصول علم اقتصاد۲ (كلان) ديانتي-محمدحسين شنبه ۱۵۴۵ ۱۸۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰۸:۰۰
۱۷۱۸۵۷۷ ۱ زبان تخصصي(۱) رضابيگي-صديقه یک شنبه ۱۷۳۰ ۱۹۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰
۱۷۱۸۵۹۴ ۱ زبان تخصصي۱ رضابيگي-صديقه یک شنبه ۱۷۳۰ ۱۹۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰
۵۳۱۳۲۱ ۱ زبان تخصصي رضابيگي-صديقه یک شنبه ۱۷۳۰ ۱۹۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰۸:۰۰

 

دانشجویانی که این دروس را اخذ نموده اند می توانند تا روز دوشنبه ۳۰بهمن ماه جهت ترمیم دروس خود به اداره آموزش مراجعه نمایند.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی