دانشجویان دارای مشکل انتخاب واحد … کارشناسی ناپیوسته معماری

مطالب مرتبط

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۳۲۷۲۹۰۹۱ محمدمهدی ذریه
۹۳۲۷۲۹۱۷۵ فرهاد کریم زاده
۹۵۲۹۲۷۰۶۳ سجاد روشن زاده
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی