حذف گروه درسی مبانی هنرهای تجسمی ۲ (کد درس۴۲۴۰۰۳۴) گروه۲ به دلیل به حدنصاب نرسیدن

درس مبانی هنرهای تجسمی ۲ (کددرس۴۲۴۰۰۳۴) گروه۲ استاد رضایی فرید به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی