حذف گروه درسی مبانی معماری داخلی گروه ۲ 

حذف گروه درسی مبانی معماری داخلی گروه ۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته معماری داخلی می رساند گروه درسی مبانی معماری داخلی گروه ۱ به دلیل به حد نصاب نرسیدن ظرفیت حذف شدند.

لذا دانشجویان این گروه های درسی می توانند جهت جایگزینی درس نهایتا تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی